Kanteling Werktijden

Kanteling Werktijden

Per 1 januari 2017 vinden er belangrijke wijzigingen plaats bij alle zorginstellingen die vallen onder de werking van de CAO-VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugd- gezondheidszorg).

De belangrijkste uitgangspunten zijn dat er meer nadruk wordt gelegd op gezond roosteren en dat de medewerkers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden en andere planning-gerelateerde zaken.

Deze omkering in de zeggenschap over (onder andere) werktijden wordt "Decentrale Vaststelling van Werktijden" of ook wel "Kanteling Werktijden" genoemd. Het doel van deze Kanteling Werktijden is onder meer om werk en privé van de medewerkers beter op elkaar af te stemmen, waardoor de motivatie en tevredenheid van medewerkers wordt vergroot, hetgeen weer moet leiden tot hogere cliënttevredenheid.

Kader vaststellen

Ruim voordat de Kanteling Werktijden van kracht wordt, dienen werkgevers samen met een vertegenwoordiging van de werknemers (OR of PVT) een kader vast te stellen met afspraken over werktijden, gezond roosteren en overige planningszaken.

Er is bij het vaststellen van het kader vrijheid voor partijen over de mate van zeggenschap en invloed van de werknemers als ook over de invulling hiervan in de praktijk.

Decentraal plannen

Aangezien de eisen en wensen over werktijden en planningen op iedere afdeling verschillen, zal er veelal decentraal gepland moeten worden.

Binnen het kader kunnen per afdeling verschillende roosterzaken worden vastgelegd, bijvoorbeeld:

  • Werktijden (start en omvang van verschillende diensten)
  • Vaste roostervrije dag per week
  • Dienstuitsluitingen per persoon

Rokade V6

Rokade V6 is een planningsprogramma voor de zorg waarmee u rekening kunt houden met al deze eisen en wensen. Rokade is volledig "Kanteling Proof".

Het bevat een unieke berekenings-module waarmee u eenvoudig en snel een optimale planning kunt maken.

Hiermee kunt u uw bezettingseisen op elke dag optimaal afstemmen op de zorgvraag en op de wensen van uw medewerkers.

Afspraken

Nadat het kader is vastgesteld, kunnen medewerkers per afdeling afwijkende afspraken maken, zolang deze maar binnen de vastgestelde kaders passen.

Omdat het vaststellen van het kader vele maanden in beslag kan nemen, doordat ook de OR of PVT weer met de medewerkers moet overleggen, is het aan te raden om tijdig te beginnen met de voorbereidingen.

Gezond roosteren

Binnen het kader dient men tevens "gezond" te gaan roosteren. Hierbij is bijvoorbeeld het volgende van belang:

  • Rotatievolgorde van diensten
  • Maximaal 5/6 diensten na elkaar
  • Maximaal aantal nachtdiensten
  • Geen losse diensten
  • Maximaal aantal diensten van een soort per periode

Modulair

Met Rokade verbetert u de kwaliteit van uw planning en uw zorgverlening, en bespaart u veel tijd en geld.

De basismodules van Rokade kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan een bestaande planning omgeving. Ook kan Rokade als volledig pakket worden geleverd.